No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
No leads. No deals.
dohodnime si call
Sales outsourcing

Generovanie leadov 
a obchodných stretnutí 
externým sales tímom

Ako Vám pomôžeme nájsť relevantné obchodné príležitosti?

Pripravíme obchodnú stratégiu postavenú na mieru pre vašu špecifickú situáciu, kde využijeme naše know-how z oblasti predaja, vašu znalosť produktu a business prostredia, v ktorom operujete. Následne naši vyškolení obchodníci začnú vo vašom mene pod našim vedením s oslovovaním zákazníkov a dohadovaním stretnutí.

1.

Prípravná fáza a nastavenie stratégie

Aby sme mohli viesť rozhovory, v ktorých dokážeme identifikovať príležitosti a vzbudiť záujem skôr ako začneme so samotným oslovovaním porozumieme nie len vášmu produktu, ale predovšetkým cieľovému trhu a buyer personam.

2.

Vytvorenie databáz & komunikácie na mieru

Dobrá pripravená databáza je polovica úspechu. Identifikujeme kritéria výberu a vytvoríme zoznam najvhodnejších potenciálnych klientov a firiem, ktorý doplníme o aktuálne kontakty.

Vytvorenie personalizovanej komunikácie ak je váš produkt pre všetkých tak nie je pre nikoho. Aby sme zaujali vytvoríme individuálnu komunikáciu v ktorej spojíme silné stránky vášho riešenia s potrebami s konkrétnej cieľovej skupiny.

3.

Multikanálové oslovovanie

Využívame niekoľko overených komunikáčných kanálov. Priamo 
i automatizovane oslovíme vašich zákazníkov cez email, LinkedIn, 
či telefón a tak začneme konverzáciu tam, kde to je pre nich najprirodzenejšie.

4.

Dohodnutie relevantných stretnutí

Nesústredíme sa len na počet dohodnutých stretnutí, ale predovšetkým na ich kvalitu. Na stretnutia Vám dohodneme klientov, ktorí prejavili záujem o Váš produkt a aj majú rozhodovaciu právomoc.

1.

Prípravná fáza a nastavenie stratégie

Aby sme mohli viesť rozhovory, v ktorých dokážeme identifikovať príležitosti a vzbudiť záujem skôr ako začneme so samotným oslovovaním porozumieme nie len vášmu produktu, ale predovšetkým cieľovému trhu a buyer personam.

2.

Vytvorenie databáz & komunikácie na mieru

Dobrá pripravená databáza je polovica úspechu. Identifikujeme kritéria výberu a vytvoríme zoznam najvhodnejších potenciálnych klientov a firiem, ktorý doplníme o aktuálne kontakty.

Vytvorenie personalizovanej komunikácie ak je váš produkt pre všetkých tak nie je pre nikoho. Aby sme zaujali vytvoríme individuálnu komunikáciu v ktorej spojíme silné stránky vášho riešenia s potrebami s konkrétnej cieľovej skupiny.

3.

Multikanálové oslovovanie

Využívame niekoľko overených komunikáčných kanálov. Priamo 
i automatizovane oslovíme vašich zákazníkov cez email, LinkedIn, 
či telefón a tak začneme konverzáciu tam, kde to je pre nich najprirodzenejšie.

4.

Dohodnutie relevantných stretnutí

Nesústredíme sa len na počet dohodnutých stretnutí, ale predovšetkým na ich kvalitu. Na stretnutia Vám dohodneme klientov, ktorí prejavili záujem o Váš produkt a aj majú rozhodovaciu právomoc.

Dohodni si s nami call, kde si prejdeme tvoju situáciu

Chcem pomôcť s generovaním 
kvalitných leadov

Sme ideálny partner ak riešite jednu z týchto výziev

Naši klienti nás najčastejšie oslovia pri riešení jednej z nasledujúcih otázok.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nedarí sa vám vyhľadávať nové prílezitosti?

Škálujete a interný tím nestíha uzatvárať obchody a oslovovať nových zákazníkov?

Začínate s predajom a potrebujete stretnutia s potenciálnmi zákazníkmi?

Máte nový produkt a potrebujete feedback z trhu?

Ostatné marketingové kanály nestačia alebo neprinášajú kvalitné leady?

O nás

Povedali o nás

Prípadové štúdie

Výsledky

Prípadové štúdie a reálne výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť s našimi klientami.